Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu.